Menu

Arama Yapın

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Tıp Hukuku Kongresi: Psikiyatride Hukuki Sorunlar Oturumu Video Kaydı

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

Tıp Hukuku Kongresi: Psikiyatride Hukuki Sorunlar Oturumu video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 25 dakikadır.

200,00 TL
60,00 TL
Eğitim Önizlemesi

Tıp Hukuku Kongresi: Psikiyatride Hukuki Sorunlar Oturumu video kaydıdır.

Eğitim süresi 1 saat 25 dakikadır.

OTURUM III/SESSİON III

PSİKİYATRİDE HUKUKÎ SORUNLAR/

LEGAL PROBLEMS IN PSYCHIATRY

Oturum Başkanı/Chair Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Psikiyatristin Özen Borcu

Doç. Dr. Yıldız ABİK

 

TCK m.280 Kapsamında Psikiyatristlerin Suçu Bildirme Yükümlülüğü ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar

Araş. Gör. Seda Yağmur SÜMER

Mahremiyet Kapsamında Psikiyatristin Hasta “Hikâyelerini” Paylaşmasının/Alenileştirmesinin Hukuki Sorumluluğu ve Etik Boyutu

Araş. Gör Cemile TURGUT